Ochranný oděv pro hasiče je určen pro příslušníky HZS, předurčené k plnění úkolů v operačním řízení v místě zásahu jednotek požární ochrany. Oděv musel byt navržen tak, aby splňoval kvalitativní parametry odpovídající četnosti nasazení (každý kus prodělá až stovky zásahů ročně) a účelu použití. Oděv zajišťuje bez dalších doplňků jedinou, mnohahodinovou a bezproblémovou ochranu těla hasiče zejména při požárech, dopravních nehodách, chemických haváriích, sutinovém vyhledávání, povodních a dalších zásazích technického typu. To vše za působení extrémních povětrnostních vlivů jako jsou silný déšť se sněžením, větrné bouře, extrémní teploty (-30 °C / +35 °C). Je tedy z hlediska účelu použití nezbytné požadovat vysokou míru odolnosti a kvality zpracování.

Oděv poskytuje ochranu trupu, krku, paží a nohou před účinky plamene, sálavého tepla, vody, kapalných chemikálií. Musí zabezpečovat maximální komfort hasiče (pohyblivost, slučitelnost s ostatními používanými věcnými prostředky, minimální absorpci vlhkosti, maximální možný odvod par od těla hasiče). Na oblek jsou kladeny také vysoké funkční požadavky pramenící jak z legislativního prostředí a norem, tak i přicházející od budoucích uživatelů zásahových obleků, spolupracovníků z řad hasičů.

RFID tagy

V prototypu horní části obleku jsou umístěny 2 tagy. První je umístěn na středu límce, kde je všit mezi vrstvy límce, druhý je ve spodní části légy pod reflexním pruhem. V případě kalhot jsou umístěny 2 tagy, první je umístěn na vnitřní straně levé boční kapsy v její spodní části, druhý je na levé nohavici u spodu pod reflexním pruhem.

RFID tag osazený v oblecích pracuje s frekvencí 865-928MHz, komunikace probíhá protokolem EPC Class1 Gen2 se čtecí vzdáleností 3m při 30dBm výkonu čtečky. RFID tag obsahuje čip Impinj Monza Dura. Pracovní teplota tagu se pohybuje v rozmezí -25 °C – 85 °C, maximální teplota (při které přechodně není vyžadována funkčnost) 205 °C, krátkodobě (10 minut) až 235 °C.

 

Použitý materiál

 • Nitě, reflexní pásky, zipy, suchý zip v nehořlavém provedení
 • Reflexní pásky: 3M – 75 mm žlutá-stříbrná-žlutá
 • Vnější tkanina, membrána a tepelná bariéra s doloženou testovanou odolností 260oC po dobu 5-ti minut
 • Maximální hmotnost materiálové skladby je 630 g/m2

 

Vnější materiál

 • Složení: 98% aramid s nehořlavou úpravou / 2% antistatické vlákno
 • Plošná hmotnost: min. 205g/m2
 • Možná oprava
 • Úprava tkaniny zajišťující ochranu proti kapalným chemikáliím, min. 20 cyklů praní při 60 °C a sušení bez nutnosti další reimpregnace
 • Pevnost v tahu min. 1200/1000N – podél/napříč
 • Pevnost v trhu min. 110/100N – podél/napříč
 • Zbytková pevnost po zkoušce teplem nesmí být menší než pevnost původní

Membrána

 • Složení: rub – bikomponentní membrána na bázi PTFE, líc – netkaná textilie (85% m-aramid / 15% p-aramid)
 • Plošná hmotnost: 140g/m2
 • Odolná proti všem chemikáliím v celém rozpětí PH
 • Vysoká odolnost proti kontaktnímu teplu
 • Upravená pro použití u jednotek požární ochrany
 • Možná oprava

 

Podšívka

 • Složení: 50% m-aramid / 50% FR Modacrylic
 • Plošná hmotnost: min. 250 g/m2
 • Použitá technologie přenosu a odvodu vlhkosti od uživatele
 • Příjemná pro kontakt s povrchem těla uživatele

 

Na základě vypracované dokumentace a po nezbytných testech byla prototypu našeho obleku vydána ke konci roku 2012 certifikace pro použití coby hasičského zásahového obleku. Plní se tím jak požadavek zástupců HZS na námi vyvíjený produkt, tak i podmínky pro účast ve veřejné soutěži na nákup ochranných obleků HZS ČR.

Nezbytné certifikace námi vyvíjeného zásahového obleku byly provedeny již na konci roku 2012. V letošním roce proběhla sada experimentů s vyrobeným prototypem a následně byl prototyp zaevidován na oddělení komercializace VŠB-TU Ostrava.

V současné době jsou již vyráběny obleky první série a 13 kusů jich bylo dodáno HZS Líšeň spolu s dalším HW a SW k testování v rámci poloprovozu.

Tento poloprovoz byl vytvořen s finanční podporou TA ČR

12 13