Studie aplikačního potenciálu technologie NFC
|

Bakalářská práce je věnována tématu NFC (Near Field Communication) technologii, která se teprve dostává do popředí a povědomí běžných spotřebitelů. Popisuje a zhodnocuje tuto technologii, vyzvedává její přednosti a zaměřuje se také na možnosti jejího využití. Prezentuje tuto technologii z … Read More

Návrh softwarového řešení pro organizaci a správu dat
|

V dnešní moderní době, kdy rozvoj technologií se dá jen stěží zastavit, se upouští od klasických metod archivace a označování dat, výrobků či věcí. Evidování položek v papírové podobě lze dnes již považovat za archaický způsob, a proto se stále … Read More

1 2 3