Marketingový potenciál rozšířené reality

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým potenciálem rozšířené reality. Čtenář je zde postupně seznámen s teoretickými informacemi k rozšířené realitě. Postupně mu jsou popsány hardwarové a softwarové prostředky k rozšířené realitě. Marketingový potenciál je demonstrován na současných marketingových aplikacích. V … Read More

Základní požadavky na ONS

Tato práce popisuje hierarchickou strukturu systému DNS, její základní pojmy a také vazby mezi jednotlivými prvky včetně jejich vlastních činností. Druhá část je věnována popisu Internetu věcí, jeho struktury a využití značkující technologie a její součástí. Třetí část se zabývá … Read More

1 2