Inteligentní sklad pneumatik

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem vhodného řešení pro evidenci skladování pneumatik ve firmě MS Auto. První část je zaměřena na technologie automatické identifikace s důrazem na optické metody, jednotlivé prvky a standardy využívané v této sféře. V … Read More

Analýza možností konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin.

Diplomová práce „Analýza možností konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin“ se zabývá konstrukcí aktivních UHF RFID tagů v obecné rovině, návrhem a realizací konkrétního typu aktivního tagu pro využití v zásilkových službách. Úvod … Read More

Systém otevírání dveří za použití identifikační karty

Diplomová práce se zabývá návrhem a řešením bezkontaktního elektronického zabezpečovacího systému, který za použití RFID (Radio Frequency Identification) technologie umožňuje oprávněným uživatelům vstup do místnosti či objektu, které nejsou veřejně přístupné. Obsahem práce je popis technologie RFID, která je základním … Read More