Automatizace logistických procesů s využitím RFID technologie

Stále více se začínají aplikovat technologie automatické identifikace, které umožňují prokázání technologických postupů a dodržování norem v různých výrobách. Výhodou RFID technologie oproti jiným možnostem identifikace je fakt, že není nutná přímá viditelnost při čtení, zajímavá je také možnost čtení … Read More

Využití technologií RFID pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru

Disertační práce se zabývá možnostmi technologie radiofrekvenční identifikace pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru. Prvotní impuls pro zahájení výzkumu v této oblasti přišel ze soukromého sektoru ze strany obchodního řetězce. Právě díky tomu je práce zaměřena primárně na sledování … Read More