Aplikace RFID technologie při evidenci výstroje hasičů

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením a návrhem možnosti zabezpečení výstroje příslušníků hasičského záchranného sboru České republiky vzhledem k evidenci a sledování pomocí radiofrekvenční identifikační technologie (RFID). V první části práce je popsána samotná RFID technologie, složení hasičské výstroje a její … Read More

1 2