Dotace pro podniky: výzvy 2016

posted in: Aktuality, Stalo se | 0

Naše laboratoř prakticky od svého vzniku spolupracuje s průmyslovými podniky a partnery. Máme za sebou mnoho úspěšně realizovaných projektů a ve většině z nich jsme při podávání přihlášek k výzkumným výzvám byli velmi nápomocní a starali se i o vyplnění a administraci přihlášek. Abychom neztráceli přehled o aktuálních výzvách, zúčastnil se proto Filip Beneš semináře nazvaného „Dotace pro podniky: výzvy 2016“ v rámci projektu OPPIK – čili OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST.
Seminář proběhl 10. 2. 2016 a obsahoval mnoho rad a doporučení k dotačním projektům připravovaným pro tento rok. Věříme, že tyto znalosti pomohou k podání dalších úspěšných projektů z oblasti vědy a výzkumu a spolupráce výzkumné instituce s praxí.

Untitled-1

Follow Filip Beneš:

Latest posts from