Konference vize v automatizaci – Industry 4.0 (MSV Brno)

Dne 5. října 2016 se v Brně v rámci doprovodného programu 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu uskutečnila konference Vize v automatizaci, která zmapovala strategické vize v oblasti automatizace, optimalizace a komplexního řízení průmyslových, výrobních a ekonomických procesů v reálném čase, kde hlavní důraz byl kladen na aktuální problematiku Industry 4.0. Konferenci uspořádalo Nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací České republiky (EIA) a společností Veletrhy Brno a.s. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Za RFID laboratoř se konference účastnil Ing. Filip Beneš, Ph.D., který prezentoval aktuální řešené VaV projekty z oblasti automatické identifikace a směřování našeho výzkumu k Industry 4.0.