Jednání na University of California, Berkeley

posted in: Aktuality, Stalo se | 0

Dne 28. 10. 2016 proběhla schůzka a jednání s Dr. Susan Shaheen, přední odbornicí zabývající se problematikou a implementací Car Sharingu. Dr. Shaheen je zástupkyní ředitele „Transportation Sustainability Research Center“ (TSRC) na University of California, Berkeley.

Po úvodním představení našich pracovišť došlo na jednání týkající se zavádění prostředků tzv. „Smart Cities“, mezi které bezpochyby patří i CarSharing, do ČR. Vzhledem k tomu, že Dr. Shaheen se této problematice (CarSharing, environmentální inženýrství, dopravní obslužnost a udržitelnost) věnuje více než 20 let, se jeví jakákoliv spolupráce a předávání zkušeností jako velmi přínosné.

Prvky fungující SMART dopravy nám byly představeny v několika fungujících aplikacích, které se v USA skutečně hojně využívají. Některé jejich obdoby jsou jako pilotní projekty k dispozici i v ČR.

Podle Dr. Shaheen jsou dnes rozhodující a klíčové právě mobilní aplikace, které nám přinášejí onu přidanou hodnotu a zvyšují kvalitu užívaných služeb. Veškeré využívané technologie z pohledu HW jsou u všech společností prakticky téměř totožné, a to co klient hledá a co mu přináší zkvalitnění nabízené služby, jsou právě doplňkové služby a aplikace.

2016-10-28-19-35-11_916 2016-10-28-20-04-12_958 2016-10-28-19-38-30_922