Jednání na University of California, Los Angeles

posted in: Aktuality, Stalo se | 0

Proběhla návštěva a exkurze UCLA Smart Grid Energy Research Centra (SMERC). Ředitelem je prof. Rajit Gadh. Pracovníci tohoto výzkumného centra měli původně 2 oblasti zájmu, kde ještě před pár lety se aktivně zabývali kromě energetiky i technologií RFID a řešili spoustu projektů právě z této oblasti.

  • Personel and Asset Tracking:
    • Tento systém implementuje kontrolu přístupu, sledování a kontrolu zabezpečení. Položky jsou spojeny s osobou. Senzor pohybu a webová kamera slouží pro přesné čtení a snímání. Systém lze jednoduše nasadit pro sledování majetku a řízení zásob.
  • Supply Chain Application:
    • Tato aplikace zahrnuje Packaging system, Warehouse Check-in system, Smart Shelf pro správu uskladněných položek, a bod systému prodeje. V rámci packaging systemu dochází k zápisu relevantních informací do tagu a to včetně rozlišení jednotlivé hierarchie balení, tedy – položka – krabice – paleta. Warehouse Check-in system přečte všechny informace z palety značku a přes WinRFID posílá veškeré informace do podnikové databáze. Smart Shelf pro řízení podnikových zásob obstarává informace o přesné lokaci položky v rámci skladu a v případě, že položka není k dispozici, podává informaci, že je tzv. out of stock. Následný bod systému prodeje podává do celé aplikace informace o tom, že položka prošla skrze portál a je již spotřebována (prodána).

Nicméně, v současné době převládají energeticky orientovaná témata výzkumu. SMERC v současné době pracuje na tématech: Electric Vehicle Integration (G2V a V2G), Automated Demand Response (ADR), Microgrids, a Distributed and Renewable Integration, a Energy Storage Integration.

Jednání se za SMERC účastnili prof. Rajit Gadh, Dr. Peter Chu a studenti Tianyang Zhang a Cao Minjan. V rámci diskuze byla představena česká pracoviště, byly prezentovány aktuálně řešené projekty, které jsou zejména z oblasti RFID. Vzhledem k tomu, že oblast RFID již není pro vědecký tým prof. Gadha klíčová bylo dojednáno, že při případné návštěva ČR dojde k prohlídce pracovišť, která jsou tematicky blízka právě SMERCu, jako např. na VŠB-TUO Centrum ENET, nicméně v případě zajímavého projektu z oblasti RFID se do budoucna nebrání spolupráci i v této oblasti.

2016-11-03-19-52-35_2994 2016-11-03-19-45-15_2982 2016-11-03-19-32-37_2976 2016-11-03-20-00-11_3009 2016-11-03-19-57-23_3001