Prezentace studijních oborů institutu 545

Dne 7. 2. 2017 jsme připravili prezentační akci pro skupinu studentů a studentek třetích a čtvrtých ročníků školy AHOL – Střední odborná škola, s. r. o.

Kolegyně Simona Matušková a Radmila Sousedíková studentům představily možnosti studia na Institutu ekonomiky a systémů řízení a oboru Ekonomika a řízení v oblasti surovin.

Z RFID laboratoře se prezentace zúčastnili Filip Beneš a Jiří Švub, kteří promluvili o možnostech studia oboru Systémové inženýrství v průmyslu. Studentům byly prezentovány i praktické ukázky rozšířené reality a v následné živé diskuzi byly objasněny podmínky přijímacího řízení a nároky na další studium. Studenty mimo jiné zajímala náročnost matematiky a fyziky při studiu na našich oborech, možnosti vycestování v rámci programů ERASMUS a bilaterálních smluv se školami mimo EU. Vzhledem k provázání našeho studijního oboru s novými technologiemi využívajícími principů systémového myšlení, Internetu věcí, pokročilé vizualizace technologických procesů a ekonomie je uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce velmi vysoká.

 

DSC_0236DSC_0250DSC_0276DSC_0289DSC_0292