RFID Journal Live! a 2018 IEEE International Conference on RFID

Ve dne 10. 4. – 12. 4. 2018 se v Orlandu na Floridě uskutečnil největší světový veletrh věnovaný problematice RFID a IoT s názvem RFID Journal Live!. Paralelně s veletrhem se konala také konference 2018 IEEE International Conference on RFID.

 

RFID Journal Live! 01

RFID Journal Live! 02

 

Na veletrhu mimo jiné diskutovány novinky v produktové nabídce se zástupci společnosti Avery Dennison – Fillipo Cerchio a Jordi Baeta.

  • Nová generace RFID tagu vhodného pro kovové materiály AD-456u8

Avery Dennison připravuje uvedení RFID inlay vhodného pro kovové povrchy na trh, které by mělo být k dispozici do června 2018. Dojednáno zaslání vzorky tohoto produktu, aby bylo možné provést některé předběžné zkoušky.

  • TT Sensor Plus 2

TT Sensor Plus ™ 2 je malý snímač teploty s nízkými náklady. Tag je schopen zaznamenávat okolní teplotu až po dobu tří let a může zaznamenávat až 150 000 teplotních událostí. Tag TT Sensor Plus 2 může být čten většinou smartphonů, tablety popř. dalšími zařízení NFC. Tento RFID tag je ústředním prvkem kompletního řešení, které zahrnuje jak PC software (TT Scan), tak i Android smartphone app (TTApp) a webové databáze (TTNet).

Jednu z ústředních řečí na konferenci 2018 IEEE International Conference on RFID  měl prof. Sanjay Sarma z MIT s názvem “RFID – The Past, the Present, the Future”. Ve svém vystoupení mimo jiné vedl debatu o tom, co to je Internet věcí. Dle jeho názoru to není platforma, není technologie, ale je to „design language“. Své tvrzení přirovnával k využití elektřiny, čímž se následně změnily návrhy budov aj., protože to, co dříve nebylo možné (výtahy, topení, chlazení, …), příchod elektřiny umožnil a tím se změnily také nově budované stavby. IoT tedy dle jeho názoru změnila jazyk byznysu. Svůj názor ilustroval na příkladu Uberu. Lidé si kupují auta z důvodu potřeby transportu. Nicméně tuto možnost jim nyní dává právě Uber. Uber je tedy IoT společnost, kde transport lze řešit skrze aplikaci v smartphonu – „magic package of IoT“. Lidé tedy nechtějí auta, lidé chtějí transport. Před příchodem Uberu v San Franciscu činily tržby taxikářů 200.000.000 USD, po příchodu Uberu 120.000.000 USD, nicméně tržby Uberu 500.000.000 USD.

Další z řady zajímavých přednášek byla na téma tištěna elektronika od Dr. Benjamin Cook. Tato prezentace se zabývala potenciálním dopadem výroby aditiv nejen na odvětví polovodičů, ale i na automobilové, průmyslové, lékařské a spotřebitelské trhy, jakož i přehled některých technických problémů, které jsou překonány společností Texas Instruments pro realizaci přídavné výroby v průmyslu polovodičů.

V rámci veletrhu byly prezentovány Case Studies a Best Practices, kde za zmínku stojí:

  • Jack Wills Deploys RFID to Drive Stock Accuracy

Britský prodejce Jack Wills využívá RFID ke zlepšení viditelnosti svých skladových pohybů. Po úspěšném ověření konceptu ve dvou svých prodejnách rozšířil řetězec – který provozuje více než 90 poboček ve Spojeném království, Irsku, Asii, Spojených státech a na Středním východě. Firma využívá řešení plug-and-play, které umožnilo zaměstnancům počítat zásoby každý týden nebo denně, což jim umožňuje okamžitě získat výhody vysoce přesného řízení skladových zásob.

  • James’s Hospital Tracks Assets, People and Surgical Samples via RFID

Nemocnice sv. Jakuba (SJH), s 1.100 lůžky a více než 4.500 zaměstnanci, která se nachází v irském Dublinu, používá technologii GS1 EPC RFID pro sledování polohy a identifikaci osob a majetku. SJH také sleduje umístění vzácných vzorků (tkáně biopsie), které byly odebrány od pacientů a následně po úspěšném testu odeslány k analýze do Centrální patologické laboratoře. Příslušní pracovníci jsou kontaktovány prostřednictvím SMS a e-mailu pokud vzorky nepřijdou ve stanovenou dobu, což zaměstnancům umožní je rychleji najít. Po úspěšném provozu byla tato technologie také implementována pro sledování výtvarného umění, veřejných invalidních vozíků a pacientů ve strategických oblastech areálu.

  • Wayne HealthCare Uses RFID to Enhance Patient Satisfaction

Wayne HealthCare v Ohiu, nemocnice s cca 100 lůžky, využívá RFID technologii, aby snížila náklady na správu IT prostředků a zlepšila služby pro pacienty. Po úspěšném nasazení řešení správy aktiv RFID, které dosáhlo návratnosti investic do jednoho roku, zařízení implementovalo RFID systém sledování pacientů v následujícím roce. Wayne HealthCare využívá technologii také k efektivní komunikaci s pacienty a jejich rodinami tím, že poskytuje časté aktualizace týkající se jejich chirurgického stavu, aniž by změnila stávající chirurgické postupy.

  • Improving the Delivery and Management of Medical Devices via RFID

Proces poskytování ortopedických zdravotnických prostředků do zdravotnických zařízení může mít zdravotní rizika, stejně jako neefektivnost. S cílem zlepšit bezpečnost a efektivitu poskytování těchto zařízení těmto zařízením a jejich pacientům vyvinula společnost Gramercy Extremity Orthopedics počítačový mobilní implantát a přístrojový inventární systém využívající technologii RFID. Systém, nazvaný GEO CART, snižuje prodlevy v chirurgii, snižuje rizika sterility u pacientů a eliminuje chyby při vyúčtování a potřebu ručně psaných formulářů. GEO KART tak odstraňuje náklady na čištění a sterilizaci součástí a přístrojů a snižuje provozní náklady zařízení.

  • Smart-Shelf Solution Reduces Out-of-Stocks

Compass Marketing vyvinula jednocentový UHF RFID tag, který spolupracuje se smart-shelfovými řešeními pro sledování výrobků na pultech vybavených čtečkami RFID. Technologie Powershelf je navržena tak, aby umožnila prodejnám elektronicky aktualizovat ceny na malých LCD obrazovkách umístěných v regálech u produktů. Pomocí snímače hmotnosti systém dokáže rozpoznat, zda je prázdný regál, a předat upozornění pro uložení personálu nebo správy, které indikují stav.

  • New GS1 Specification Web-Connects Bar Codes, QR Codes, NFC and RFID

Společnost GS1 vytvořila pracovní skupinu, která „definuje standardní strukturu URI“ a která spojuje produkty na webu s identifikátory GS1, ať už je to 2D čárový kód, QR kód, NFC anebo UHF RFID, popř. jakoukoli kombinaci těchto technologií. Specifikace by umožnila, aby jediný QR kód nebo NFC tag podporoval interakci smartphonů pro aplikace orientované na spotřebitele, stejně jako přístup k číslu globálního obchodního čísla (GTIN) v místě prodeje. S webovou adresou pro každou položku produktu mohou data a aplikace v cloudu propojit mezi QR nebo NFC a RFID ve stejné položce, čímž lze zvýšit „viditelnost“ takovýchto produktů.

 

 

RFID Journal Live! 03

RFID Journal Live! 04

RFID Journal Live! 05

RFID Journal Live! 06

RFID Journal Live! 07

RFID Journal Live! 08

RFID Journal Live! 09

RFID Journal Live! 10