Schůzky řešitelských týmů k mezinárodním projektům ve VaV

posted in: Aktuality, Stalo se | 0

V polovině října proběhla pracovní cesta do Korejské republiky s cílem prodiskutovat aktuální vývoje běžících mezinárodních projektů.

Dne 15. 10. 2018 od 9:00 proběhla v sídle společnosti RetailTech schůzka a představení vyvíjených řešení korejskou stranou v rámci projektu Delta TA ČR, zejména představení Analysis platform for customer behavior. Za českou stranu prezentoval dosavadní projektové kroky Filip Beneš a Miroslav Boháč. Následná diskuze se točila zejména okolo témat lokalizace a následné analýzy chování zákazníků na ploše prodejny. Pro lokalizaci je využívána technologie Wi-Fi v kombinaci s BLE.

Odpoledne pak proběhla návštěva Dongguk University Hospital v Ilsanu, kde bylo ve spolupráci s lékařským týmem představeno řešení pro měření hladiny cukru v krvi spolu s aplikací, která má pomoci pacientům s vedením záznamů o aktuálních hodnotách hladiny cukru v krvi a lékařům zajistit větší přehlednost a dostupnost informací. Naměřena data jsou spolu s aktivitou a dalšími informacemi (měření před jídlem, po jídle apod.) zaznamenána pomocí dané aplikace. Veškerá data jsou ukládána na cloud a jsou tak přístupná ošetřujícímu lékaři, který může průběžně kontrolovat stav pacienta a odezvu na danou léčbu.

Toto řešení by také mělo být základem testování a spolupráce s Národním dohledovým centrem v Ostravě a Fakultní nemocnicí Ostrava, což bylo stvrzeno i podpisem Memoranda of Understanding letos v červenci v Ostravě.

V úterý 16. 10. 2018 v dopoledních hodinách workshop společnosti RetailTech se zaměřením na oblast Retailu. Prezentovány jednotlivé úspěšné Case Studies jak v Koreji, tak i v ČR. Cílem workshopu bylo oslovit potenciální klienty, kteří by mohli mít o vyvíjená řešení zájem.

V odpoledních hodinách návštěva Lotte Mall Tower – prezentace řešení plateb pomocí identifikace prostřednictvím krevního řečiště, která je u každého člověka jedinečná. Podle informací je tento způsob ještě bezpečnější než identifikace prostřednictvím otisku prstu. Obchod, ve kterém je možno tento způsob platby využívat, je pouze pro zaměstnance. Existuje tak databáze „otisků cévní mapy“.

Následujícího dne, tj. 17. 10. 2018, v 9:00 odjezd ze Soulu do Busanu, kde byly v plánu workshopy k jednotlivým projektům. Od 14:00 workshop k projektu Eureka s akronymem U-Health, kde byly jednotlivými zástupci spolupracujících organizací představeny jednotlivé dílčí kroky a návrhy a postupy dalšího řešení. Za českou stranu vystoupili Pavel Staša, Lukáš Vojtěch a Miroslav Boháč, kteří prezentovali aktuální pokroky na české straně řešení a v rámci následné diskuze odpovídali na otázky, jakým způsobem dojde k propojení a synergii mezi jednotlivými mezinárodními partnery.

Čtvrtek 18. 10. 2018, od 9:00 workshop k projektu Delta TA ČR, kde byly jednotlivými zástupci spolupracujících organizací představeny jednotlivé dílčí kroky a návrhy a postupy dalšího řešení. Za českou stranu vystoupili Jiří Švub a Pavel Benda, kteří prezentovali dosažené výsledky, aktuální pokroky a harmonogram pro rok 2019 na české straně řešení. Diskutováno bylo také uspořádání workshopu v ČR pro zástupce Retailu s cílem představit jim novinky a navázat spolupráci.

DSC_2296