Jednání na Generálním konzulátu České republiky v Hongkongu

posted in: Aktuality, Stalo se | 0

Jednání se účastnil zástupce generálního konzula, pan Dalibor Mička. Na úvod došlo k představení jednotlivých organizací (VŠB-TUO, ČVUT v Praze a GABEN, spol. s r.o.), následně byly prezentovány oba aktuálně řešené mezinárodní projekty z programů Inter-Excellence (MŠMT) a Delta TA ČR. Hlavním tématem tak byla možnost spolupráce s místními VaV organizacemi. Zástupce generálního konzula hodnotil řešená témata jako aktuální a během následné diskuze se mimo jiné zmínil, že druhým nejvyváženějším artiklem z ČR do oblasti, kterou zastupují, jsou nemocniční lůžka.

DSC_2464