NFC technologie z pohledu bezpečnosti

Bakalářská práce se věnuje tématu NFC (Near Field Communication) technologie, které se v posledních letech dostává velké pozornosti, hlavně kvůli jejímu užití v mobilních telefonech a kreditních kartách. Práce dále popisuje, jak funguje tato technologie a hlavně se zaměřuje na její bezpečnost a taktéž na možnosti využití v praxi. V práci je následně představena NFC technologie z pohledu vzniku norem, standardů a komunikačních protokolů a blíže specifikuje druhy komunikace a jakým způsobem jsou posílána data. Dále jsou popsány bezpečnostní rizika a jejich následné řešení. Kromě toho je také popsán univerzální zabezpečený kanál. V závěru práce jsou popsány různé způsoby zavedení NFC technologie do praxe a také vytvoření názorného případu využití NFC technologie v podobě vizitky.

Autor: Jan Ochodek

Anotace:

Bakalářská práce se věnuje tématu NFC (Near Field Communication) technologie, které se v posledních letech dostává velké pozornosti, hlavně kvůli jejímu užití v mobilních telefonech a kreditních kartách. Práce dále popisuje, jak funguje tato technologie a hlavně se zaměřuje na její bezpečnost a taktéž na možnosti využití v praxi. V práci je následně představena NFC technologie z pohledu vzniku norem, standardů a komunikačních protokolů a blíže specifikuje druhy komunikace a jakým způsobem jsou posílána data. Dále jsou popsány bezpečnostní rizika a jejich následné řešení. Kromě toho je také popsán univerzální zabezpečený kanál. V závěru práce jsou popsány různé způsoby zavedení NFC technologie do praxe a také vytvoření názorného případu využití NFC technologie v podobě vizitky.