Inventarizace majetku pomocí prostředků automatické identifikace

V této bakalářské práci se zabývám inventarizací majetku pomocí prostředků automatické identifikace. Mezi tyto prostředky lze zařadit již běžně používané čárové kódy a také modernější technologii v podobě RFID. V teoretické části této práce jsou popsány principy fungování jednotlivých metod automatické identifikace včetně porovnávání a zhodnocení výhod a nevýhod obou přístupů k identifikaci majetku. V další části bude podrobněji pojednáno o využití technologie RFID pro inventarizaci majetku.

Autor: Tomáš Polášek

Anotace:

V této bakalářské práci se zabývám inventarizací majetku pomocí prostředků automatické identifikace. Mezi tyto prostředky lze zařadit již běžně používané čárové kódy a také modernější technologii v podobě RFID. V teoretické části této práce jsou popsány principy fungování jednotlivých metod automatické identifikace včetně porovnávání a zhodnocení výhod a nevýhod obou přístupů k identifikaci majetku. V další části bude podrobněji pojednáno o využití technologie RFID pro inventarizaci majetku.