Analýza a návrh řešení chytrého regálu

Tato práce se zabývá problematikou analýzy a návrhu řešení chytrého regálu s využitím RFID technologie. V první části jsou představeny již vytvořené chytré regály, dále je provedena analýza problému a návrh, nakonec je popsána technologie rádio frekvenční identifikace. V druhé části jsou popsány jednotlivá testování pro navržené polohy antén a poté i řešení, která byla navržena na základě průběhu testování.

Autor: Jan David

Anotace:

Tato práce se zabývá problematikou analýzy a návrhu řešení chytrého regálu s využitím RFID technologie. V první části jsou představeny již vytvořené chytré regály, dále je provedena analýza problému a návrh, nakonec je popsána technologie rádio frekvenční identifikace. V druhé části jsou popsány jednotlivá testování pro navržené polohy antén a poté i řešení, která byla navržena na základě průběhu testování.