Srovnání služeb DNS a ONS

Cílem této bakalářské práce je srovnání služeb Domain Name Systém (DNS) a Object Name Service (ONS). V první částí se budu zabývat základními pojmy, strukturou a hierarchií těchto systémů. Také blíže popíšu jejich činnost a použití. V další části této práce je popsaná značkující technologie Electronic Product Code (EPC) jakožto neoddělitelná součást Object Name Service (ONS). Přiblížím také fungovaní a použití tohoto sytému i jeho příbuznost s DNS. V závěru práce jsou uvedeny typové příklady použití ONS a s ním spojených EPC při reálnem produktu.

Autor: Matúš Molovčák

Anotace:

Cílem této bakalářské práce je srovnání služeb Domain Name Systém (DNS) a Object Name Service (ONS). V první částí se budu zabývat základními pojmy, strukturou a hierarchií těchto systémů. Také blíže popíšu jejich činnost a použití. V další části této práce je popsaná značkující technologie Electronic Product Code (EPC) jakožto neoddělitelná součást Object Name Service (ONS). Přiblížím také fungovaní a použití tohoto sytému i jeho příbuznost s DNS. V závěru práce jsou uvedeny typové příklady použití ONS a s ním spojených EPC při reálnem produktu.