RFID jako prostředek komunikace

Zkratka RFID vznikla z anglických slov Radio Frequency Identification a v současné době patří k nejvíce se rozvíjejícím technologiím, určených k identifikaci a lokalizaci osob, objektů či shromažďování dat. Počátky vývoje technologie RFID zasahují až do druhé poloviny minulého století, kdy v roce 1935 skotský fyzik sir Robert Watson-Watt zkonstruoval praktický první přístroj určený k rádiové detekci letadel, fungujícím na principu mikrovln. Skutečným počátkem RFID technologie byl však rok 1970, kdy si nechává Mario Cardullo patentovat pasivní transponder s pamětí a dalšími funkcemi typickými pro systémy RFID. Na základě tohoto objevu přivádí roku 1973 americká Alamos Scientific Laboratory první skutečný RFID čip a v tomto trendu se v sedmdesátých letech na vývoji podílí celá řada dalších významných firem jako IBM, ComServ a FairChild. Další vývoj systému RFID byl pozvolný a probíhal v laboratorních podmínkách, kde byly prováděny vědecko-výzkumné a experimentální aktivity, směřující k rozvoji a zvýšení potenciálu využitelnosti RFID technologie, k čemuž došlo až následným pokrokem v oblasti mikroprocesorů a komunikačních sítí. V současnosti lze radiofrekvenční systémy identifikace úspěšně aplikovat v mnoha odvětvích a oblastech. Z hlediska budoucího vývoje lze předpokládat, že technologie RFID bude dominovat v oblasti identifikace osob, majetku a pravděpodobně nahradí dnes velmi preferované čárové kódy, případně dojde k integraci jednotlivých systémů.

Autor: Tibor Čatai

Anotace:

Zkratka RFID vznikla z anglických slov Radio Frequency Identification a v současné době patří k nejvíce se rozvíjejícím technologiím, určených k identifikaci a lokalizaci osob, objektů či shromažďování dat. Počátky vývoje technologie RFID zasahují až do druhé poloviny minulého století, kdy v roce 1935 skotský fyzik sir Robert Watson-Watt zkonstruoval praktický první přístroj určený k rádiové detekci letadel, fungujícím na principu mikrovln. Skutečným počátkem RFID technologie byl však rok 1970, kdy si nechává Mario Cardullo patentovat pasivní transponder s pamětí a dalšími funkcemi typickými pro systémy RFID. Na základě tohoto objevu přivádí roku 1973 americká Alamos Scientific Laboratory první skutečný RFID čip a v tomto trendu se v sedmdesátých letech na vývoji podílí celá řada dalších významných firem jako IBM, ComServ a FairChild. Další vývoj systému RFID byl pozvolný a probíhal v laboratorních podmínkách, kde byly prováděny vědecko-výzkumné a experimentální aktivity, směřující k rozvoji a zvýšení potenciálu využitelnosti RFID technologie, k čemuž došlo až následným pokrokem v oblasti mikroprocesorů a komunikačních sítí. V současnosti lze radiofrekvenční systémy identifikace úspěšně aplikovat v mnoha odvětvích a oblastech. Z hlediska budoucího vývoje lze předpokládat, že technologie RFID bude dominovat v oblasti identifikace osob, majetku a pravděpodobně nahradí dnes velmi preferované čárové kódy, případně dojde k integraci jednotlivých systémů.