Využití RTLS v oblasti bezpečnosti informačních systémů

Předložená bakalářská práce si bere za cíl popsat systém pro sledování osob a statků v reálném čase (Real Time Location System), (dále jen „RTLS“) a požadavky na bezpečnost při jeho použití v informačních systémech. První část je detailně věnovaná pěti hlavním částem lokačního systému a popisu nejpoužívanějších technologií, které se používají v systémech RTLS. Druhá část je zaměřená na bezpečnostní aspekty související s nakládáním s citlivými informacemi o polohách sledovaných objektů, kdy jsou popsány prvky identifikace, autentizace a autorizace i další způsoby zabezpečení. Následně jsou popsány důležité vazby lokačního systému a informačního systému. Na závěr práce je uveden typový příklad firmy, která využívá RTLS ve svém podniku.

Autor: Tomáš Gelnár

Anotace:

Předložená bakalářská práce si bere za cíl popsat systém pro sledování osob a statků v reálném čase (Real Time Location System), (dále jen „RTLS“) a požadavky na bezpečnost při jeho použití v informačních systémech. První část je detailně věnovaná pěti hlavním částem lokačního systému a popisu nejpoužívanějších technologií, které se používají v systémech RTLS. Druhá část je zaměřená na bezpečnostní aspekty související s nakládáním s citlivými informacemi o polohách sledovaných objektů, kdy jsou popsány prvky identifikace, autentizace a autorizace i další způsoby zabezpečení. Následně jsou popsány důležité vazby lokačního systému a informačního systému. Na závěr práce je uveden typový příklad firmy, která využívá RTLS ve svém podniku.