Internet věcí a firemní informační a komunikační systémy

V této předložené bakalářské práci jsou popsány pojmy jako Internet věcí, využíti tohoto konceptu v různých oborech a oblastech a používané informační systémy. V první části je vyčleněn prostor pro vysvětlení novodobého pojmu Internet věcí, rozdělení či příklady užívaných technologií v dílčích odvětvích. Další část je věnována datovým strukturám a formátům dat, jako například RFID, EPC nebo také čárového kódu. Dále se v práci zabývám dávkovou aktualizace a její využitím v různých typech výroby. Posledním bodem práce je, dnes často využívaný, přímý přístup k informacím. Následné shrnutí této práce je uvedeno v závěru.

Autor: Michal Dlabal

Anotace:

V této předložené bakalářské práci jsou popsány pojmy jako Internet věcí, využíti tohoto konceptu v různých oborech a oblastech a používané informační systémy. V první části je vyčleněn prostor pro vysvětlení novodobého pojmu Internet věcí, rozdělení či příklady užívaných technologií v dílčích odvětvích. Další část je věnována datovým strukturám a formátům dat, jako například RFID, EPC nebo také čárového kódu. Dále se v práci zabývám dávkovou aktualizace a její využitím v různých typech výroby. Posledním bodem práce je, dnes často využívaný, přímý přístup k informacím. Následné shrnutí této práce je uvedeno v závěru.