Základní požadavky na ONS

Tato práce popisuje hierarchickou strukturu systému DNS, její základní pojmy a také vazby mezi jednotlivými prvky včetně jejich vlastních činností. Druhá část je věnována popisu Internetu věcí, jeho struktury a využití značkující technologie a její součástí. Třetí část se zabývá popisem systému ONS – object name service a tím, jakým způsobem tento systém pracuje.

Autor: Dušan Veselý

Anotace:

Tato práce popisuje hierarchickou strukturu systému DNS, její základní pojmy a také vazby mezi jednotlivými prvky včetně jejich vlastních činností. Druhá část je věnována popisu Internetu věcí, jeho struktury a využití značkující technologie a její součástí. Třetí část se zabývá popisem systému ONS – object name service a tím, jakým způsobem tento systém pracuje.