Systém otevírání dveří za použití identifikační karty

Diplomová práce se zabývá návrhem a řešením bezkontaktního elektronického zabezpečovacího systému, který za použití RFID (Radio Frequency Identification) technologie umožňuje oprávněným uživatelům vstup do místnosti či objektu, které nejsou veřejně přístupné. Obsahem práce je popis technologie RFID, která je základním článkem tohoto typu autentizace a zabezpečení. Jsou zde popsány bezpečnostní prvky, komunikační protokoly, normy, standardy a příklady praktického využití této technologie. Návrh projektu pojednává o řídící jednotce, která má na starosti vyhodnocování komunikace připojených komponent a řízení jejich operací v rámci celého systému. V popisu řídící jednotky jsou uvedeny možnosti připojení dalších zařízení, specifikace jednotlivých sběrnic, různé typy vývojového prostředí a programovací jazyk. Obsahem práce jsou i parametry, funkcionality a knihovny komponent, které byly použity v elektronickém zabezpečovacím systému. V praktické části je popsáno vzájemné zapojení komponent, jednotlivé funkcionality celého systému, řešení ukládání dat a vstupních kódů oprávněných uživatelů, programování řídící jednotky a práce s tagy. V závěru práce je projekt zhodnocen po praktické stránce společně s výčtem nákladů a rovněž jsou zde uvedeny možnosti rozšíření o další funkcionality, které by byly přínosem a umožňovaly by širší rozsah implementace v praxi.

Autor: Petr Tomek

Anotace: 

Diplomová práce se zabývá návrhem a řešením bezkontaktního elektronického zabezpečovacího systému, který za použití RFID (Radio Frequency Identification) technologie umožňuje oprávněným uživatelům vstup do místnosti či objektu, které nejsou veřejně přístupné. Obsahem práce je popis technologie RFID, která je základním článkem tohoto typu autentizace a zabezpečení. Jsou zde popsány bezpečnostní prvky, komunikační protokoly, normy, standardy a příklady praktického využití této technologie. Návrh projektu pojednává o řídící jednotce, která má na starosti vyhodnocování komunikace připojených komponent a řízení jejich operací v rámci celého systému. V popisu řídící jednotky jsou uvedeny možnosti připojení dalších zařízení, specifikace jednotlivých sběrnic, různé typy vývojového prostředí a programovací jazyk. Obsahem práce jsou i parametry, funkcionality a knihovny komponent, které byly použity v elektronickém zabezpečovacím systému. V praktické části je popsáno vzájemné zapojení komponent, jednotlivé funkcionality celého systému, řešení ukládání dat a vstupních kódů oprávněných uživatelů, programování řídící jednotky a práce s tagy. V závěru práce je projekt zhodnocen po praktické stránce společně s výčtem nákladů a rovněž jsou zde uvedeny možnosti rozšíření o další funkcionality, které by byly přínosem a umožňovaly by širší rozsah implementace v praxi.

Klíčová slova: RFID technologieRFID čtečkaelektrický zámekřídící jednotkaautentizaceArduinopřístupový systém.