Analýza možností konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin.

Diplomová práce „Analýza možností konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin“ se zabývá konstrukcí aktivních UHF RFID tagů v obecné rovině, návrhem a realizací konkrétního typu aktivního tagu pro využití v zásilkových službách. Úvod této práce pojednává o konstrukci UHF RFID tagů, jejich dělení, způsobech jejich konstrukce a popisu jejich funkcí. Dále jsou popsány principy měření vybraných fyzikálních veličin, konstrukce snímačů a následný výběr fyzikálních jevů, které při řešení problému prakticky použijeme. Poté si popíšeme HW

a SW, který budeme využívat a určíme jeho propojení pro účel měření vybraných fyzikálních veličin. Nakonec si popíšeme postup tvorby aktivního tagu, měření provedená k ověření funkcionality, jejich výsledky a závěry vyvozené z procesu ověřovaní praktického výsledku, kterého jsme dosáhli při řešení diplomové práce.

Autor: Ondřej Stuchlík

Anotace:

Diplomová práce „Analýza možností konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin“ se zabývá konstrukcí aktivních UHF RFID tagů v obecné rovině, návrhem a realizací konkrétního typu aktivního tagu pro využití v zásilkových službách. Úvod této práce pojednává o konstrukci UHF RFID tagů, jejich dělení, způsobech jejich konstrukce a popisu jejich funkcí. Dále jsou popsány principy měření vybraných fyzikálních veličin, konstrukce snímačů a následný výběr fyzikálních jevů, které při řešení problému prakticky použijeme. Poté si popíšeme HW

a SW, který budeme využívat a určíme jeho propojení pro účel měření vybraných fyzikálních veličin. Nakonec si popíšeme postup tvorby aktivního tagu, měření provedená k ověření funkcionality, jejich výsledky a závěry vyvozené z procesu ověřovaní praktického výsledku, kterého jsme dosáhli při řešení diplomové práce.