Inteligentní sklad pneumatik

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem vhodného řešení pro evidenci skladování pneumatik ve firmě MS Auto. První část je zaměřena na technologie automatické identifikace s důrazem na optické metody, jednotlivé prvky a standardy využívané v této sféře. V další kapitole bude přiblížen pojem databázový systém, kroky jeho návrhu, rozdělení jednotlivých databázových modelů, architektur a jejich využití. Poté je provedena analýza současného stavu evidence a skladování pneumatik ve firmě MS Auto. Poslední část je věnována návrhu vhodného řešení s využitím prvků automatické identifikace a databázového systému. Pro ověření správnosti navrhovaného řešení byla také vytvořena softwarová aplikace pro evidenci skladování pneumatik.

Autor: Ondřej Konečný

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem vhodného řešení pro evidenci skladování pneumatik ve firmě MS Auto. První část je zaměřena na technologie automatické identifikace s důrazem na optické metody, jednotlivé prvky a standardy využívané v této sféře. V další kapitole bude přiblížen pojem databázový systém, kroky jeho návrhu, rozdělení jednotlivých databázových modelů, architektur a jejich využití. Poté je provedena analýza současného stavu evidence a skladování pneumatik ve firmě MS Auto. Poslední část je věnována návrhu vhodného řešení s využitím prvků automatické identifikace a databázového systému. Pro ověření správnosti navrhovaného řešení byla také vytvořena softwarová aplikace pro evidenci skladování pneumatik.