Zpracování a aplikace metodiky pro dynamické testování RFID v ILAB

Student má ve své práci za úkol zpracovat metodiku „Dynamic Test: DoorPortal Test Methodology“ pro potřeby RFID laboratoře. Student připraví postup měření a vyhodnocení. Dále tuto metodiku následně ověří v laboratorních podmínkách RFID laboratoře.

Autor: Aleš Beránek

Anotace:

Student má ve své práci za úkol zpracovat metodiku „Dynamic Test: DoorPortal Test Methodology“ pro potřeby RFID laboratoře. Student připraví postup měření a vyhodnocení. Dále tuto metodiku následně ověří v laboratorních podmínkách RFID laboratoře.