Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti

Tato diplomová práce je zaměřená na využití RFID technologie v oblasti bezpečnosti. První část práce je věnována technologii RFID a jejím hardwarovým a softwarovým prostředkům. Popisuje se v ní, z jakých základních částí se tento systém skládá. Ve druhé části popisuji architekturu a standardy určené pro komunikaci mezi jednotlivými složkami. Další část je zaměřena na využití technologie v oblasti bezpečnosti. Zde představím příklady, které se využívají, a také se zmíním o možnostech využití do budoucnosti. V poslední části práce se budu zabývat výběrem tagu, který upevním na vhodné místo vypůjčené zbraně, kterou s tímto tagem následně otestuju za určitých situací.

Autor: Karel Mikeska

Anotace:

Tato diplomová práce je zaměřená na využití RFID technologie v oblasti bezpečnosti. První část práce je věnována technologii RFID a jejím hardwarovým a softwarovým prostředkům. Popisuje se v ní, z jakých základních částí se tento systém skládá. Ve druhé části popisuji architekturu a standardy určené pro komunikaci mezi jednotlivými složkami. Další část je zaměřena na využití technologie v oblasti bezpečnosti. Zde představím příklady, které se využívají, a také se zmíním o možnostech využití do budoucnosti. V poslední části práce se budu zabývat výběrem tagu, který upevním na vhodné místo vypůjčené zbraně, kterou s tímto tagem následně otestuju za určitých situací.