Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti

Disertační práce se zabývá potenciálem využití radiofrekvenční identifikace v oblasti bezpečnosti. Práce je zaměřena na analýzu a ověřením možností aplikace RFID ve dvou aplikačních sférách – identifikace záchranářských obleků a krátkých palných zbraní. V úvodní části práce popisuji možnosti RFID technologie, zvláštní důraz je kladen především na komponenty systémů založených na UHF frekvenčním pásmu. Dále pokračuji analýzou problematiky označování, identifikace, evidence a kontroly zásahových obleků. V návaznosti na analytickou část provádím návrhy na využití konkrétního hardware. Vlastnosti vybraných zařízení ověřuji a porovnávám při laboratorních experimentech i experimentech in situ, důležitou součástí je statistické vyhodnocení výsledků experimentů. Pro systém evidence obleků byla stěžejní vlastností tagů jejich odolnost vůči teplotním vlivům, vlhkosti a pracímu procesu. Proveden byl také návrh software zpracovávajícího data z RFID technologie. Obdobně jsem prozkoumal také možnosti aplikace zmíněné technologie do oblasti evidence palných zbraní, kde je nejdůležitějším limitem aplikovatelnost tagů na kovové povrchy spolu s minimalizací narušení ergonomie.

Autor: Jiří Švub

Anotace: 

Disertační práce se zabývá potenciálem využití radiofrekvenční identifikace v oblasti bezpečnosti. Práce je zaměřena na analýzu a ověřením možností aplikace RFID ve dvou aplikačních sférách – identifikace záchranářských obleků a krátkých palných zbraní. V úvodní části práce popisuji možnosti RFID technologie, zvláštní důraz je kladen především na komponenty systémů založených na UHF frekvenčním pásmu. Dále pokračuji analýzou problematiky označování, identifikace, evidence a kontroly zásahových obleků. V návaznosti na analytickou část provádím návrhy na využití konkrétního hardware. Vlastnosti vybraných zařízení ověřuji a porovnávám při laboratorních experimentech i experimentech in situ, důležitou součástí je statistické vyhodnocení výsledků experimentů. Pro systém evidence obleků byla stěžejní vlastností tagů jejich odolnost vůči teplotním vlivům, vlhkosti a pracímu procesu. Proveden byl také návrh software zpracovávajícího data z RFID technologie. Obdobně jsem prozkoumal také možnosti aplikace zmíněné technologie do oblasti evidence palných zbraní, kde je nejdůležitějším limitem aplikovatelnost tagů na kovové povrchy spolu s minimalizací narušení ergonomie.

Klíčová slova: Identifikace, RFID, UHF, hasič, ochranný oblek, evidence zbraní