Využití technologií RFID pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru

Disertační práce se zabývá možnostmi technologie radiofrekvenční identifikace pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru. Prvotní impuls pro zahájení výzkumu v této oblasti přišel ze soukromého sektoru ze strany obchodního řetězce. Právě díky tomu je práce zaměřena primárně na sledování pohybu zákazníků po nákupní ploše prodejny. Úvodní kapitoly práce se zabývají RFID technologií v obecné rovině a jejím užitím v prostředí obchodních řetězců. Následující kapitoly popisují aplikaci teoretických RFID poznatků do praxe, návrh a přípravu technického konceptu řešení umožňující sledování objektů ve vymezeném prostoru. Od laboratorních testů disertační práce volně přechází k experimentům v reálném prostředí obchodního řetězce, jejich praktickému ověření, analýze a vyhodnocení. Experimenty v závěru práce potvrzují proveditelnost a transfer získaných poznatků do prostředí surovinového průmyslu společnosti zabývající se těžbou uhlí.

Autor: Filip Beneš

Anotace:

Disertační práce se zabývá možnostmi technologie radiofrekvenční identifikace pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru. Prvotní impuls pro zahájení výzkumu v této oblasti přišel ze soukromého sektoru ze strany obchodního řetězce. Právě díky tomu je práce zaměřena primárně na sledování pohybu zákazníků po nákupní ploše prodejny. Úvodní kapitoly práce se zabývají RFID technologií v obecné rovině a jejím užitím v prostředí obchodních řetězců. Následující kapitoly popisují aplikaci teoretických RFID poznatků do praxe, návrh a přípravu technického konceptu řešení umožňující sledování objektů ve vymezeném prostoru. Od laboratorních testů disertační práce volně přechází k experimentům v reálném prostředí obchodního řetězce, jejich praktickému ověření, analýze a vyhodnocení. Experimenty v závěru práce potvrzují proveditelnost a transfer získaných poznatků do prostředí surovinového průmyslu společnosti zabývající se těžbou uhlí.

Klíčová slova: Nákupní vozík, RFID, vysledovatelnost, RFID tag, identifikace, EPC