Automatizace logistických procesů s využitím RFID technologie

Stále více se začínají aplikovat technologie automatické identifikace, které umožňují prokázání technologických postupů a dodržování norem v různých výrobách. Výhodou RFID technologie oproti jiným možnostem identifikace je fakt, že není nutná přímá viditelnost při čtení, zajímavá je také možnost čtení více RFID tagů najednou. Další výhodou RFID tagů je možnost odolat větší teplotě, vlhkosti a vlivům okolního prostředí obecně. Pro potravinářský průmysl má také velký význam dodržování hygienických norem.

Disertační práce se zabývá výzkumem a návrhem využití automatické identifikace položek na bázi RFID technologie v rámci logisticko-výrobního procesu závodu společnosti Nestlé. V rámci výzkumu je také pozornost zaměřena na možnosti aplikování vhodných HF a UHF RFID tagů pro potřeby automatické identifikace originálních potravinářských forem. Na základě provedeného testování bude následně vybrán vhodný RFID tag, který bude splňovat konkrétní zadané požadavky pro potřeby automatické identifikace forem ve speciálních provozních podmínkách.

První fází návrhu řešení automatické identifikace na bázi RFID technologie je volba vhodné pracovní frekvence. Z této volby vyplývá celá řada dalších omezení, jako například dosah čtecího zařízení, rychlost čtení a zapisování, použitelnost v různém prostředí a další.

Autor: Petra Fuchsíková

Anotace:

Stále více se začínají aplikovat technologie automatické identifikace, které umožňují prokázání technologických postupů a dodržování norem v různých výrobách. Výhodou RFID technologie oproti jiným možnostem identifikace je fakt, že není nutná přímá viditelnost při čtení, zajímavá je také možnost čtení více RFID tagů najednou. Další výhodou RFID tagů je možnost odolat větší teplotě, vlhkosti a vlivům okolního prostředí obecně. Pro potravinářský průmysl má také velký význam dodržování hygienických norem.

Disertační práce se zabývá výzkumem a návrhem využití automatické identifikace položek na bázi RFID technologie v rámci logisticko-výrobního procesu závodu společnosti Nestlé. V rámci výzkumu je také pozornost zaměřena na možnosti aplikování vhodných HF a UHF RFID tagů pro potřeby automatické identifikace originálních potravinářských forem. Na základě provedeného testování bude následně vybrán vhodný RFID tag, který bude splňovat konkrétní zadané požadavky pro potřeby automatické identifikace forem ve speciálních provozních podmínkách.

První fází návrhu řešení automatické identifikace na bázi RFID technologie je volba vhodné pracovní frekvence. Z této volby vyplývá celá řada dalších omezení, jako například dosah čtecího zařízení, rychlost čtení a zapisování, použitelnost v různém prostředí a další.

Klíčová slova: automatická identifikace, RFID technologie, HF a UHF, potravinářské formy, logistika