Pozvánka – Day of New Technologies

posted in: Aktuality, RFID konference | 0

Cílem konference je seznámit se s novinkami z oblasti AIDC, jakožto i transfer poznatků získaných výzkumem do praxe a propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou. Cílem konference je nejen možnost seznámit se s novinkami z oblasti AIDC ale také transfer poznatků získaných výzkumem do praxe a propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou. DoNT je střetnutí odborníků jak z akademického, tak i podnikatelského prostředí, kteří se zabývají problematikou automatické identifikace a sběrem dat, především v oblastech poštovních a logistických služeb, a aplikacemi v dopravních systémech automobilového průmyslu.

12. listopad 2015

Zasedačka Vědecké rady Žilinské univerzity, prostory stravovacího zařízení – Nové menzy