Využití EPC standardů v automobilovém průmyslu

V předložené práci je zpracován přehled využití technologie radiofrekvenční identifikace v automobilovém průmyslu. V první části je popsaná technologie RFID, její historie a potřebné komponenty pro její implementaci. Druhá část je zaměřena na standardy EPC a jejich využití v praxi. Dále je popsáno kde se již tato technologie vyskytuje a její konkrétní příklady. Závěrem práce je provedena analýza tagů vhodných pro automobilový průmysl a je provedeno testování těchto součástek v prostředí RFID laboratoře.

Autor: Petr Pískala

Anotace:

V předložené práci je zpracován přehled využití technologie radiofrekvenční identifikace v automobilovém průmyslu. V první části je popsaná technologie RFID, její historie a potřebné komponenty pro její implementaci. Druhá část je zaměřena na standardy EPC a jejich využití v praxi. Dále je popsáno kde se již tato technologie vyskytuje a její konkrétní příklady. Závěrem práce je provedena analýza tagů vhodných pro automobilový průmysl a je provedeno testování těchto součástek v prostředí RFID laboratoře.

Klíčová slova: RFID, EPC, Automobilový průmysl, Tag, BMW, VW