Využití RFID technologie při evidenci materiálu a osob

Tato bakalářská práce se zabývá zapracováním RFID technologie do procesů evidence materiálu a osob. V první části jsou zpracovány technologie, pomocí nichž se eviduje majetek, a zároveň dosavadní metody evidence osob. Druhý bod práce je zaměřen na samotnou RFID technologii, její historii, hardwarové a softwarové části. Následuje kapitola o využití této technologie v oblasti evidenci majetku a osob, zaměřující se na principy a možnosti technického zpracování. Závěr této práce se zabývá návrhem zapracování RFID technologie do praktického prostředí a návrhem vlastního řešení.

Autor: Jakub Koplas

Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá zapracováním RFID technologie do procesů evidence materiálu a osob. V první části jsou zpracovány technologie, pomocí nichž se eviduje majetek, a zároveň dosavadní metody evidence osob. Druhý bod práce je zaměřen na samotnou RFID technologii, její historii, hardwarové a softwarové části. Následuje kapitola o využití této technologie v oblasti evidenci majetku a osob, zaměřující se na principy a možnosti technického zpracování. Závěr této práce se zabývá návrhem zapracování RFID technologie do praktického prostředí a návrhem vlastního řešení.

Klíčová slova: RFID, RTLS, EPC, evidence, majetek, osoby