Využití RFID v prodejních řetězcích MAKRO

Tato bakalářská práce se zabývá studiem možností, jak využít radiofrekvenční identifikaci (RFID) v obchodních řetězcích Makro. V první kapitole se seznámíme se základním principem RFID technologie a později s nejnovějšími způsoby využití v různých sférách retailu. Důležitým prvkem práce je nalézt nejvhodnější tag, který by byl umístěn na nákupním vozíku, zahrnout zde úvahy o přínosech a nevýhodách využití tagů v praxi. V závěru práce se seznámíme s analýzou výsledků měření čitelnosti tagu na nákupním vozíku provedených v laboratoři RFID.

Autor: Zuzana Bednářová

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá studiem možností, jak využít radiofrekvenční identifikaci (RFID) v obchodních řetězcích Makro. V první kapitole se seznámíme se základním principem RFID technologie a později s nejnovějšími způsoby využití v různých sférách retailu. Důležitým prvkem práce je nalézt nejvhodnější tag, který by byl umístěn na nákupním vozíku, zahrnout zde úvahy o přínosech a nevýhodách využití tagů v praxi. V závěru práce se seznámíme s analýzou výsledků měření čitelnosti tagu na nákupním vozíku provedených v laboratoři RFID.

Klíčová slova: EAS, tag, identifikace, MEA, radiofrekvence, identifikace, RFID