Marketingový potenciál rozšířené reality

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým potenciálem rozšířené reality. Čtenář je zde postupně seznámen s teoretickými informacemi k rozšířené realitě. Postupně mu jsou popsány hardwarové a softwarové prostředky k rozšířené realitě. Marketingový potenciál je demonstrován na současných marketingových aplikacích. V praktické části práce je vytvořena interaktivní vizitka, která běžnou papírovou vizitku rozšiřuje o dynamické prvky. Tato vizitka je v práci představena a lze ji vyzkoušet.

Autor: Jan Grundza

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým potenciálem rozšířené reality. Čtenář je zde postupně seznámen s teoretickými informacemi k rozšířené realitě. Postupně mu jsou popsány hardwarové a softwarové prostředky k rozšířené realitě. Marketingový potenciál je demonstrován na současných marketingových aplikacích. V praktické části práce je vytvořena interaktivní vizitka, která běžnou papírovou vizitku rozšiřuje o dynamické prvky. Tato vizitka je v práci představena a lze ji vyzkoušet.

Klíčová slova: Rozšířená realita, marker, 3D model, vizitka