Využití technologie radiofrekvenční identifikace v automobilovém průmyslu

V předložené práci je zpracován přehled o využití technologie radiofrekvenční identifikace v automobilovém průmyslu. V úvodní části je popsána technologie RFID, historie a komponenty, které jsou k implementaci systému nezbytné. Druhá část je zaměřena na hardware komponenty s podrobným popisem a principem jejich fungování.

Autor: Jan Šacl

Abstrakt:

V předložené práci je zpracován přehled o využití technologie radiofrekvenční identifikace v automobilovém průmyslu. V úvodní části je popsána technologie RFID, historie a komponenty, které jsou k implementaci systému nezbytné. Druhá část je zaměřena na hardware komponenty s podrobným popisem a principem jejich fungování. Následně jsou popsány softwary potřebné pro zpracování dat, které jsou hardwarovou technikou načteny. Ve čtvrté kapitole je nastíněn vývoj identifikační technologie společně s detailním popisem způsobu identifikace čárovými kódy a RFID v logistickém řetězci. Součástí této kapitoly je také vyhodnocení obou použitých technologií a rozbor možného uplatnění RFID technologie v životním cyklu automobilu. Na závěru práce je vytvořena názorná ukázka aplikace RFID systému do automobilového průmyslu realizovaná v prostředí RFID laboratoře.

Klíčová slova: RFID, EPCIS, EPC, UPLUS, Automobilový průmysl