Návrh a vývoj modelu systému pro sledování havárií na parovodním potrubí

Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem modelu systému pro sledování havárií na parovodním potrubí. Prvotním impuls k vývoji tohoto modelu přišel od firmy zabývající se výrobou předizolovaného parovodního potrubí. Systém se primárně zaměřuje na sledování spojů potrubí, kde vzniká 98% všech havárií.

Autor: Roman Kolář

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem modelu systému pro sledování havárií na parovodním potrubí. Prvotním impuls k vývoji tohoto modelu přišel od firmy zabývající se výrobou předizolovaného parovodního potrubí. Systém se primárně zaměřuje na sledování spojů potrubí, kde vzniká 98% všech havárií. Úvodní kapitola se zabývá současnou problematikou detekcí havárií na parovodních potrubích. Další kapitola se zabývá návrhem technického řešení systému. Následující kapitoly popisují prvotní testy, které předcházely vývoji modelu systému, výsledný model, jeho evaluaci a následný potenciál nasazení tohoto systému v praxi. V závěru jsou zhodnoceny výsledky práce a navržená případná další využití tohoto systému.

Klíčová slova: Parovodní potrubí, Sledování havárií, Model, Arduino.