Jedná se o funkční vzorek chytré plastové fólie pro automatickou identifikaci vybavené RFID anténou a čipem zhotovený jako jeden kus. Díky možnosti realizovat výsledek pomocí technologie materiálového tisku, lze jej požít bez narušení vzhledu obalu. Tento výsledek slouží zejména k ověření schopnosti spojení vodivého materiálu antény a RFID čipu, které v rámci celého projektu považujeme za úzké místo. Skutečnost, že se nám laboratorně povedlo toto spojení úspěšně realizovat a ověřit vyzařovací charakteristiky vzniklého RFID tagu nás v projektu významně posunula kupředu. Takový druh obalového materiálu, který by tuto funkcionalitu měl implementovánu již z výroby, zatím neexistuje.