Výsledkem certifikované metodiky nazvané Integrace výstupů z AutoEPCNet pro ERP systémy firem je standardizovaný postup nasazení systému automatické identifikace u výrobců automobilů a jejich dodavatelů. Vycházíme ze studia současného systému automatického sběru a zpracování dat, na základě čehož je vytvořena rešerše popisující funkcionalitu a vlastností používaných produktů. Vytvořením certifikované metodiky bude zabezpečena vzájemná kompatibilita využívaných technologií ve všech článcích výrobně-logistického řetězce. Tato metodika navazuje na předchozí metodiky, které byly vytvořeny v rámci řešení níže uvedeného mezinárodního projektu. Metodika poskytuje přehled, jak lze implementovat RFID technologii do prostředí automobilového průmyslu a popisuje rozhraní pro výměnu dat mezi RFID subsystémem EPCIS a podnikovým informačním systémem SAP R/3 pro kontrolu přijímaného materiálu v závodě MOBIS Czech.