V ČR se nachází několik pracovišť zabývajících se měřením charakteristik UHF antén a potažmo antén tagů. Standardní měření parametrů antén a jejich směrových charakteristik s kalibrovanými měřicími přístroji umožňuje přesný popis dané antény. Ne vždy je přesný popis k zapotřebí. Mezi implementátory RFID technologií existuje poptávka po zařízení, které by bylo schopno zjistit praktické aspekty procesu čtení, tj. zóny čitelnosti vybraných UHF RFID tagů umístěných na konkrétních objektech.

Komora je vybavena otočným talířem pro automatické efektivní polohování zkoumaného tagem označeného objektu v kompletním rozsahu 360° s rozlišením 1°. Rotaci otočného talíře zabezpečuje servomotor Dynamixel MX-28 od společnosti Robotis spolupracující s řídicím systémem čtečky. Čtení RFID tagů umístěných uvnitř komory realizuje čtečka Nebla 402 s vysílacím výkonem 13-33dBm vybavená RHCP anténou AKRC765 se ziskem 7dBi. Měření vyzařovaného výkonu se provádí s rozlišením 0,5dBm. Komunikace mezi čtečkou a tagy probíhá v pásmu UHF RFID EU 865-868MHz.

SW NEbla 02 SW Nebla 01