Kompaktní odstíněná komora vybavená pěnovým absorbérem RF záření primárně určená pro měření RFID zařízení (převážně RFID tagů) pracujících ve frekvenčním pásmu UHF (860-930 MHz).

Stavba bezodrazové komory běžných rozměrů je náročná jak z hlediska potřebných prostor, tak i z hlediska pořizovacích nákladů na materiál. Ač na trhu již existují obdobná komerční řešení, jejich pořizovací cena se pohybuje okolo 800 tisíc Kč. Kompaktní řešení bezodrazové komory v rámci výzkumného projektu studentské grantové soutěže s nákladovou cenou okolo 80 tisíc Kč přineslo laboratoři významnou finanční úsporu (cca 90%). Díky tomuto vybavení jsme schopni formou doplňkové činnosti poskytovat kvalitnější služby zájemcům z oblasti průmyslu a logistiky. Coby vysoká škola neplánujeme zatím hromadnou výrobu, přesto jsme však díky zkušenostem nabytým při návrhu a výrobě schopni tuto komoru v případě zájmu ve spolupráci s implementačním partnerem nabízet i komerčně.

Komora o rozměrech 80 cm x 80 cm x 150 cm je vyrobena z 3 mm hliníkového plechu a je pro usnadnění obsluhy umístěna na 80 cm vysoké podstavě. Podstava komory je vybavena otočnými kolečky pro snazší manipulaci. Vnitřní povrch komory je opatřen dvěma typy RF absorpčních materiálů. V oblasti nejintenzivnějšího vyzařování antény čtečky je umístěn pěnový absorbér PXB-J500 s útlumem 35 dB, na ostatních stěnách je pro úsporu místa PXB-J100 s útlumem 17 dB. Komora je vybavena otočným talířem pro efektivní polohování zkoumaného tagem označeného objektu v kompletním rozsahu 360°. Rotaci otočného talíře zabezpečuje krokový motor spolu s řídícím podsystémem.

Tento funkční vzorek byl vytvořen s finanční podporou projektu specifického výzkumu na VŠB-TU Ostrava – SP2013/33