Jedná se o demonstrační sadu sestávající se ze softwarových a hardwarových prostředků, integrovaných ve snadno přenositelné podobě s názvem – EPCIS Checkpoint. Takto vytvořenou sadu lze bez dalších úprav a doplňků prezentovat v jakékoli firmě a demonstrovat na ní potenciálním zákazníkům možnosti a schopnosti RFID technologie.

Technické parametry:

Jedná se o prototyp komponent RFID a informačního systému pro identifikaci a evidenci položek v logistickém řetězci automobilového průmyslu mezi dodavatelem a odběratelem.

Z HW vybavení bylo využito nově vyvinuté Inteligentní UHF RFID čtečky – 4 portové UHF RFID zařízení s výkonným mikroprocesorem, externí pamětí EPROM. Tato 4portová RFID UHF čtečka s Ethernet rozhraním s časovým dělením analyzované oblasti, je optimalizovaná pro standardizované evropské pásmo dle ETSI (865-868 MHz).

Ze SW hlediska byl použit vyvinutý SW AutoEPCNet CZ, který disponuje rozhraním pro komunikaci s externími ERP systémy a dalšími aplikacemi.