Poloprovoz systému s pomocí RFID a informačního systému pro identifikaci a evidenci položek v logistickém řetězci automobilového průmyslu mezi dodavatelem a odběratelem. V poloprovozu ověříme uskutečněné výsledky výzkumu a vývoje. Jedná se o zkušební a ověřovací provoz AutoEPCNet za podpory generických čtecích zařízení a RFID tagů. V průběhu poloprovozních zkoušek byly ověřeny vlastnosti, činnosti, poruchovost a další sledované parametry před uvedením AutoEPCNet do provozu. Cílem tohoto poloprovozu bylo zejména vyladění jeho funkcí v součinnosti s jeho budoucími uživateli a odstranění případných chyb vzniklých při návrhu. Na základě vyhodnocení poloprovozních zkoušek budou provedeny nutné úpravy. Ověřena byla také datová interoperabilita, přenos a spolehlivost získávání a ukládání dat.

Poloprovoz systému s pomocí RFID a informačního systému pro identifikaci a evidenci položek v logistickém řetězci automobilového průmyslu mezi dodavatelem a odběratelem. V poloprovozu ověříme uskutečněné výsledky výzkumu a vývoje. Jedná se o zkušební a ověřovací provoz AutoEPCNet za podpory generických čtecích zařízení a RFID tagů. V průběhu poloprovozních zkoušek byly ověřeny vlastnosti, činnosti, poruchovost a další sledované parametry před uvedením AutoEPCNet do provozu. Bylo využito Inteligentní UHF RFID čtečky – 4 portové UHF RFID zařízení s výkonným mikroprocesorem, externí pamětí EPROM. Tato 4-portová RFID UHF čtečka s Ethernet rozhraním s časovým dělením analyzované oblasti, je optimalizovaná pro evropské pásmo 868 MHz Mezi jinými testovanými RFID tagy v rámci poloprovozu byly využity i UHF RFID harvesting tagy – RFID UHF aktivní tag, který může získávat energii z VF signálů v UHF pásmu, nebo ze solárního panelu; Monza X-2K Dura, 868MHz RFID band, Harvesting frequency 902-928MHz.

  Poloprovoz  DSC_0545DSC_0539DSC_0545Poloprovoz 02Poloprovoz 01