„Poloprovoz systému s pomocí RFID a informačního systému pro identifikaci a evidenci položek v logistickém řetězci automobilového průmyslu mezi dodavatelem a odběratelem. V poloprovozu byly ověřeny uskutečněné výsledky výzkumu a vývoje výše uvedeného projektu.“

Jedná se o zkušební a ověřovací provoz AutoEPCIS za podpory generických čtecích zařízení a RFID tagů. V průběhu poloprovozních zkoušek byly ověřeny identifikační a výpočetní vlastnosti, správnost navržených a v systému realizovaných činností, poruchovost a další sledované parametry před uvedením AutoEPCIS do provozu.

Cílem tohoto poloprovozu bylo zejména vyladění jeho funkcí v součinnosti s jeho budoucími uživateli a odstranění případných chyb vzniklých při návrhu a realizaci systému. Na základě vyhodnocení poloprovozních zkoušek budou provedeny nutné úpravy. Ověřena byla také datová interoperabilita, přenos dat do nadřazených ERP systémů a celková spolehlivost získávání a ukládání dat.

Cílem poloprovozu bylo vyzkoušet takový způsob naskladňování materiálu, při kterém budou odstraněny ruční zásahy obsluhy. Ruční snímání údajů z logistické etikety pomocí PDA bylo nahrazeno automatickým snímáním dat z paměti RFID tagu pomocí čtecí brány.

Každá manipulační jednotka využitá v poloprovozu byla již od své výroby označena RFID tagem s jednoznačnou identifikací, jehož výskyt byl v průběhu poloprovozu monitorován.

Úspěšnost čtení manipulačních jednotek i přenosu informací do ERP systému byla v rámci provedeného poloprovozu 100%.

Technické parametry:

Poloprovoz systému s pomocí RFID a informačního systému pro identifikaci a evidenci položek v logistickém řetězci automobilového průmyslu mezi dodavatelem a odběratelem. V poloprovozu jsme ověřili uskutečněné výsledky výzkumu a vývoje.

Jedná se o zkušební a ověřovací provoz AutoEPCIS za podpory generických čtecích zařízení a RFID tagů. V průběhu poloprovozních zkoušek byly ověřeny vlastnosti, činnosti, poruchovost a další sledované parametry před uvedením AutoEPCIS do provozu.

Z HW vybavení bylo využito nově vyvinuté Inteligentní UHF RFID čtečky – 4 portové UHF RFID zařízení s výkonným mikroprocesorem, externí pamětí EPROM. Tato 4portová RFID UHF čtečka s Ethernet rozhraním s časovým dělením analyzované oblasti, je optimalizovaná pro standardizované evropské pásmo dle ETSI (865-868 MHz).

Mezi jinými testovanými RFID tagy v rámci poloprovozu byly využity i UHF RFID energy harvesting tagy – RFID UHF aktivní tag, který může získávat energii pro posílení svého vysílacího výkonu průběžně z VF signálů v UHF pásmu, nebo ze solárního panelu, obsahuje čip Impinj Monza X-2K Dura, vysílá na frekvenci 868MHz, a je schopen získávat dodatečnou energii ze signálů v oblasti 902-928MHz.

Ze SW hlediska byl použit nově vyvinutý SW AutoEPCNet CZ, který disponuje rozhraním pro komunikaci s externími ERP systémy a dalšími aplikacemi.

SW umožňuje nastavení UHF RFID čteček a následný přenos informací o načtených RFID tazích prostřednictvím protokolu LLRP. SW disponuje možností propojení se SAP systémem. Dílčí moduly systému využívají QT Application Framework a programování v jazyce LUA.

Pro komunikaci se čtečkou byla vytvořena vlastní LLRP knihovna a pro komunikaci se SAP poté vlastní SAPRFC knihovna.