Výsledky projektu byly aplikovány v provozních podmínkách formou poloprovozu ve vybrané firmě pro přípravu výroby. Zavedení nového technického řešení a postupů do výroby bylo ověřeno výrobou v poloprovozu. Poloprovoz je realizován v nové komplexní výrobní lince vybavené zařízením pro implementaci RFID technologie do plastových obalů již v procesu jejich výroby. V této lince byla vyrobena také první série výrobků vzešlých z prototypu. Chytré fólie vyrobené v poloprovozu byly podrobeny testování a experimentálnímu ověření technických parametrů.