Cílem této certifikované metodiky je předložit potenciálním zájemcům z řad automobilového průmyslu komplexní metodický postup jak integrovat jedinečný identifikátor pro potřeby automobilového průmyslu.

Metodika poskytuje přehled, jak lze implementovat RFID technologii do prostředí automobilového průmyslu. Alfou a omegou využití této certifikované metodiky je však předpoklad implementace navazujících výstupů řešení mezinárodního projektu Eureka – E!7592 AUTOEPCIS s označením LF13005 a názvem: „RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu“. Jedině tak bude zaručena a zabezpečena aplikovatelnost a vzájemná kompatibilita navrhovaného komplexního systému.

Vytvořením certifikované metodiky a budoucích aplikací v automobilovém průmyslu bude zabezpečena vzájemná kompatibilita využívaných technologií ve všech článcích výrobně-logistického řetězce.