Poloprovoz ověřil základní funkcionalitu systému umožňujícího sledování pohybu označených osob v rámci definovaných zón s úkolem zajištění zvýšení jejich bezpečí při pohybu v areálu zdravotnického zařízení. Zařízení pracující na podobných principech jako GPS lokalizace s tím, že oproti GPS zařízení funguje i v uzavřených prostorách zdravotnických zařízení, kde se nelze na příjem GPS signálů v dostatečné kvalitě spolehnout. Výsledky poloprovozu ověřily interoperabilitu, přenos, spolehlivost získávání a ukládání dat.

V rámci poloprovozu byla testována sestava dříve vyvinutého systému pro zónovou lokalizaci v prostředí jednoho oddělení zdravotnického zařízení. Technické parametry poloprovozu tedy spočívají v charakteristice prvků systému pro zónovou lokalizaci, jejich počtu a funkcionalitě.

Systém pro zónovou lokalizaci se skládá ze dvou základních typů prvků – lokátorů (wifi tagů) a SW systému pro zpracování ukládání a vizualizaci polohy sledovaných objektů.

Wifi tag je vybaven mikropočítačem s procesorem L106 32-bit RISC založeným na technologii Tensilica Xtensa Diamond Standard 106Micro pracujícím na frekvenci 80 MHz. Systém wifi tagu disponuje 64 KB programové paměti RAM a 96 KB datové RAM. Bezdrátové rozhraní systému splňuje standardy IEEE 802.11 b/g/n pro WiFi komunikaci. Napájení zařízení je optimalizováno s ohledem na dlouhou životnost, s tolerancí méně časté a méně přesné (zónové) lokalizace s rozlišením na úrovni místností. Samotné napájení využívá li-ion akumulátorů, dobíjení zařízení je pak možné prostřednictvím standardního USB micro konektoru. Stejný mikropočítač jako wifi tag využívají i jednotlivé lokalizační majáky, umožňující wifi tagu zjistit svou polohu na základě parametru RSSI definujícího sílu signálu daného lokalizačního majáku. Tyto majáky pracují v režimu accesspoint a na základě určení síly jejich signálů je možné orientačně určit polohu sledovaného objektu v rámci jednotlivých pokojů. V případě systémů pro zónovou lokalizaci je tato přesnost omezena zjednodušením vyhodnocovacího algoritmu pouze na lokalizaci v definovaných zónách (typicky místnostech). Tato míra podrobnosti určování polohy je výpočetně a časově méně náročná a přesto v mnoha případech plně dostačující. Serverová a SW část systému je realizována formou skriptů jazyka PHP spouštěných interpretem na serveru a databází vytvořenou v systému MySQL s příslušnými obslužnými službami a konektory. Systém skriptů umožňuje zobrazovat jak aktuální, tak i historická data o poloze sledovaných objektů.

V průběhu poloprovozu byla zjišťována poloha modelových objektů, u kterých je typicky vhodné znát jejich umístění. V průběhu poloprovozu se lokalizace ukázala být za dodržení vhodného umístění jednotlivých zařízení přesnou a spolehlivou. Problematická byla lokalizace pouze v případě umístění lokalizačních majáků v blízkosti obvodového zdiva či přímo na něj. V takovém případě docházelo v případě umístění sledovaných objektů v blízkosti dělicí zdi ve vedlejší místnosti k chybnému určení zóny. Při poloprovozním ověření se potvrdil předpoklad o nejvhodnějším umístění majáku na stropu přibližně ve středu každé místnosti.