Výsledek překonává bariéru v zavádění RFID na veškeré spotřebitelské zboží. Doposud nebylo možné identifikovat označené zboží položené zboží na pás jakýmkoli způsobem, protože zboží mohlo zastínit tělem identifikátor. Pokladní čtecí tunel je svou konstrukcí naplánován tak, aby zajistil identifikaci zboží v každém případě bez nutnosti lidské asistence. Tento výsledek vykazuje velkou míru přenositelnosti do libovolného odvětví průmyslu s pásovou výrobou.

 

Funkční vzorek je vybaven odolným průmyslovým PC s operačním systémem Windows. K zajištění funkcionality čtení UHF RFID tagů byla použita RFID čtečka Impinj R420 s maximálně dostupným výkonem 31,5 dBm pracující v evropské normě ETSI o frekvenci 865 – 868 MHz a s maximální citlivostí -84 dBm. Na anténní porty čtečky jsou připojeny čtyři cirkulárně polarizované (RHCP) antény.

Čtecí tunel samotný je posazen na pásovém dopravníku s pryžovým pásem s nastavitelnou rychlostí běhu za pomocí frekvenčního měniče. Tělo tunelu je tvořeno lehkou polymerovou konstrukcí pokrytou na vnější straně hliníkovou vrstvou s tloušťkou dostatečnou k tomu, aby jím neprostoupilo UHF záření dané frekvence. Tato vrstva je zároveň schopna záření čtečky odrazit zpět do čtecího tunelu a rozšířit tak možnosti načtení daného uhf tagu i o možnost čtení odrazem.

Systém čtecího tunelu je v oblasti vizualizace dat tvořen i stávajícím produktem firmy GABEN a sice GB Touch, na kterém je vizualizováno načítání objektů uvnitř tunelu. V databázi jsou spárovány UHF tagy s konkrétním zbožím a jejich přítomnost je zobrazena na displayi grafickou formou včetně obrázku načteného zboží. Komunikace mezi čtečkou a zobrazovacím software je řešena pomocí přímého zápisu RFID čtečky do databáze, nad kterou se provádí SQL dotazy a vyhodnocování.

 

Funkční vzorek posloužil k základnímu ověření funkcionality plánovaného výsledku výzkumu, dále však bude také využíván k prezentaci námi vyvinutého řešení ve firmách se zájmem o nasazení technologií IoT v retailu a prostředí obchodních center.  Ověřený koncept systému vykazuje vysokou míru přenositelnosti do příbuzných oborů, ve kterých například hraje roli pásová výroba. Funkční vzorek tedy bude nabízen jako řešení pro firemní zákazníky firmy hlavního příjemce. V budoucnu může jednoznačně přispět ke zvýšení kvality načítání kusů zboží a výrobků v oblasti retailu i mimo ni. Funkční vzorek bude využit také ve výuce studentů systémového inženýrství a příbuzných oborů.

 

Základní smysl použití tohoto výsledku byl využít spolehlivou pásovou identifikaci i pro retail a obchodní řetězce a to ať už ve skladech nebo na prodejní plochu prodejny (v procesu identifikace zboží u pokladen), kde by se s ním dostali do kontaktu zákazníci. Odvětví, které zatím využívají RFID ke značení svých koncových výrobků jsou zejména z oblasti oděvního, obuvního, šperkařského a kosmetického průmyslu. Využití však může najít i ve skladech, při evidenci vyšších logistických jednotek (než koncový produkt), kde již používají RFID značení ke zlepšení svých výrobně-logistických operací. Podobné trendy a tedy i průmyslovou využitelnost vidíme například i v automobilovém průmyslu a síti jeho subdodavatelů.