Řešení projektu bylo iniciováno korejskou Univerzitou Dongguk a spolupracují na ní další univerzity i soukromé firmy. Toto inovativní řešení identifikace pokrývající celý logistický řetězec nebylo prozatím nikde zavedeno do praxe.

Námi navrhované řešení počítá s produkcí univerzálního a snadno přizpůsobitelného systému využívajícího RFID technologii. Vytvořením a zavedením navrhovaného systému přispějeme ke snížení nákladů spojených s logistickými procesy a k minimalizování skladových zásob. Jinými slovy bude jednoduší dohledat jednotlivé komponenty.

Kdysi se vyráběly součástky takzvaně na sklad. Komunikace mezi výrobcem, obchodem a zákazníkem, stejně jako mezi subdodavatelskými firmami probíhala písemně nebo ústně, objednávkový, logistický i informační systém byl zatížen chybovostí a časovou náročností. V budoucnu by se měly tagem označovat dražší náhradní díly, tím mohou být chráněny např. proti plagiátorství. Součástky budou také lépe dohledatelné. Nutno dodat, že dnes už firmy jednotlivé autodíly nevyrábí „do skladu“, ale na konkrétní přání zákazníka rovnou k odběru (just in time). Použití RFID technologie celý logistický proces značně zjednoduší.

Inovativní řešení složené z vývoje nového hardware i software bylo iniciováno Univerzitou Dongguk v Soulu. Na produktu kromě VŠB-TUO spolupracují ČVUT v Praze, firma Gaben, GS1 Česká republika, Žilinská univerzita a korejské firmy UPLUS Networks a MetaBiz.

Využití RFID technologií v praxi je velmi široké. Mimo automobilový průmysl jej lze využít v provozu dopravních společností, výrobních firem, armádní logistiky či zdravotnických zařízení nebo recyklaci. Možnosti využití identifikátorů založených na radiové frekvenci jsou mnohem rozsáhlejší. Záleží na požadavcích praxe a šikovnosti vědců, jakým způsobem budou nové technologie aplikovat.

 

  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Program: Eureka
  • Doba řešení: 2013 – 2016
  • Spoluřešitelé: Gaben, spol. s r.o.; ČVUT v Praze; GS1 Czech Republic; Žilinská univerzita; Dongguk University; UPLUS Networks; MetaBiz