Hlavním cílem projektu je R&D v oblasti využití AutoID technologií a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb. Projekt je řešen ve dvou rovinách, kdy jedna část týmu se bude zabývat nepřetržitou domácí léčbou a vývojem mobilní aplikace pro tyto potřeby, druhá část technologiemi přinášejícími přidanou hodnotu u nemocniční léčby.

Korejská strana se bude zabývat zejména vývojem mobilních aplikací pro informační podporu nepřetržité domácí péče pacientů (zahrnující měření jejich základních životních funkcí, tedy teploty, tlaku, tepu, možnost připomínání a kontroly termínů užívání léčiv, zkvalitnění domácí a paliativní péče a možnost přivolání odborné pomoci). Tyto aplikace budou zpracovávat data s využitím cloudových služeb, kde data budou přístupná řízeně jak pacientům, tak zdravotníkům, a to vše při zajištění požadavků na bezpečnost takto zpracovávaných dat. Korejská strana bude zaměřena zejména na realizaci SW prvků.

Evropská část projektu bude zaměřena spíše na nemocniční péči a léčebny dlouhodobě nemocných LDN, přičemž využití projektových výstupů v péči domácí se samozřejmě nevylučuje, a to i proto, že uvažované procesy i úkoly si ve značné míře odpovídají. Zaměřeni budeme na značení vybraných přístrojů a obecně všech důležitých objektů zdravotní péče, lokalizace v čase a prostoru vybraných objektů a událostí k nim přiřazených, využití rozšířené reality jako vizualizační podpory identifikačních a automatizačních procesů, sběr, ukládání a řízení distribuce vybraných medicínských dat. Všechny tyto procesy budeme koncipovat v duchu komunikace Internetu věcí a využívání chytrých senzorů v klasickém provedení či senzorů nové generace integrovaných například v textiliích. Mezi výsledky se kterými v rámci našeho konsorcia počítáme je mnoho funkčních vzorků a prototypů.

 

  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Program: Inter-Eureka z programů Inter-Excellence
  • Doba řešení: 2017 – 2020
  • Spoluřešitelé: GABEN, spol. s r.o.; ČVUT v Praze; LogTech, s.r.o.; PROMA REHA, s.r.o.; Nyklíček a spol. s.r.o.

 

Eureka

Inter-Excellence

MŠMT